πιστοποιητικά

Βιολογική γεωργία - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

EU Organic Farming

Ιστοτόπος του οργανισμού ελέγχου & πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

www.dionet.gr

Πιστοποιητικά: ΔΗΩ κωδ21*511*97-0492