αβοκάντο

Η παραγωγή των καρπών του αβοκάντο διαρκεί σχεδόν όλο το χρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση ποικιλιών διαφορετικού χρόνου ωρίμανσης που ξεκινά με τις πρώιμες ποικιλίες Ζουτάνο και Μπέίκον (Οκτώβριο έως Φεβρουάριο) , ακολουθεί η ποικιλία Φουέρτε που έχει το πλεονέκτημα μεγάλης διάρκειας του καρπού στο δένδρο ( Νοέμβριο έως Ιούνιο) όπως και η όψιμη ποικιλία Χάςς ( Φεβρουάριο έως Σεπτέμβριο).